dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW; tel. 261 26 26 32; email: j.kojkol@amw.gdynia.pl
Welcome visitor you can log in or create an account

Artykuły naukowe 2015-2019

Dorobek naukowy  wraz z CV - pobierz całość

 

2019

J. Kojkoł, Educating poles: What philosophy do we need and does it have to be grounded in religion? A historic analytical perspective, „Przegląd Religioznawczy (The Religious Studies Review), nr 1(271)/2019, s. 45-65 (ISSN: 1230-4379 e-ISSN: 2658-1531).

J. Kojkoł, Wychowanie – Metafizyka- Filozofia. Recepcja twórczości B. F. T. Trentowskiego w Polsce na przełomie XIX i XX wieku, (w:) Dziedzictwo Bronisława Ferdynada Trentowskiego. W 150-lecie śmierci filozofa, red. S Sztobryn, Łódź 2019, WN TPF „Chowanna” (ISBN 978-83-9391-75-9-4), s. 273-304.


 2018

J. Kojkoł, Filozofia – religia – edukacja. Ku – przyszłości – Maurycego Straszewskiego filozofia religii, „Przegląd Religioznawczy”, 2018, nr 3, s. 3-15 (ISSN 1230-4379).

J. Kojkoł, Pozytywizm a wychowanie. Aleksandra Świętochowskiego poglądy na wychowanie. Interpretacje wstępne, „Colloquium”, 2018, nr 4, s. 57-70(ISSN 2081-3813).


2017

J. Kojkoł, Polskie religioznawstwo u progu swego istnienia, w: Religie w dialogu kultur, red. M. Szulakiewicz, Ł. Dominiak, Toruń 2017, t. 2, s. 195 – 207.

J. Kojkoł, Pozytywistyczne inspiracje w myśleniu o religii. Filozoficzno-społeczne spory przełomu XIX i XX wieku – rozważania wstępne, „Przegląd Religioznawczy”, 2017, nr 3, s. 3-21.

J. Kojkoł, Military higher education in Poland from the perspective of quality assurance(ESG) in the Europan higher education area (EHEA), Colloquium”, 2017, nr 3, s. 145-172.


 2016

J. Kojkoł, Ludwika Gumplowicza społeczno-filozoficzne myślenie o religii, s. 50-62, „Galicja. Studia i Materiały”, t. 2 (ISSN 2450-5854; ISBN 978-83-7996-326-3, DOI: 10.15584/galisim), 2016.

J. Kojkoł, Polska filozofia społeczna okresu międzywojnia – religia a polityka. Wybrane koncepcje, „Przegląd Religioznawczy”, 2016, nr 3/261, s. 3-15.


 2015

J. Kojkoł, Trzy głosy o religii: „Myśl Współczesna”, „Tygodnik Warszawski”, „Kuźnica”, (w:) Społeczeństwo Kultura Religia, red. J. Kojkoł, B. Guzowska, R. Wójtowicz, Gdynia 2015, s. 75-88.

J. Kojkoł, Andrzej Niemojewski – Adam Marhburg. Pozytywistyczno-kantowskie spojrzenie na religię, (w:) Ratio Religio Humanitas, red. E. Jeliński, Z. Stachowski, S. Sztajer, Poznań 2015, s. 213-231.

J. Kojkoł, Immanuel Kant w Polsce – wybrane problemy recepcji przełomu XXI i XX wieku, s. 115-135, „Studia z Historii Filozofii”, 2015, nr 1.

J. Kojkol, Twardowski – Rubczyński – Hempel. Religia jako humanistyczny element myślenia o rzeczywistości społeczne o rzeczywistości społecznej, „Człowiek i Społeczeństwo”, 2015, t. XXXIX, s. 69-86.82) J. Kojkoł, Polish philosophy and social thought of Catholic provenance of the interwar period and the public aspirations of religion. Selected issues, „Przegląd Religioznawczy”, 2015, nr 2/256 (ISSN 1230-4379), s. 69-91.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem